Запах ацетона изо рта у ребёнка

Бетаргін — амінокислотний комплекс, до складу якого входять фізіологічні діючі компоненти:
аргінін — 1 г, бетаїн — 1 г

Переваги БЕТАРГІНА

Запах ацетона изо рта у ребёнка

Діє на клітинному рівні

Регулює обмінні і метаболічні процеси в організмі

Запах ацетона изо рта у ребёнка

Розчин для прийому всередину

Рідка форма випуску у вигляді питного розчину забезпечує швидке всмоктування і наступ ефекту

Запах ацетона изо рта у ребёнка

Форма випуску

Асортимент форм випуску (ампули, стіки і саше по 10 мл) забезпечує зручність прийому і можливість застосування в різних умовах

Запах ацетона изо рта у ребёнка

Хороша переносимість і приємний смак

Розчинити вміст ампули/стіки/саше в ½ склянки води і випити

Запах ацетона изо рта у ребёнка

Європейський виробник

Фарматіс (Франція) має ліцензію GMP (Good Manufacturing Practice)

Запах ацетона изо рта у ребёнка

Визнана висока якість продукту

Бренд компанії отримал міжнародну премію в Gold-категорії «Якість і споживча цінність», BID-Paris 2015, Nice 2019

Застосування

Порушення ліпідного обміну

Ацетонемічний синдром у дітей

Здоровий спосіб життя

Застосування

Детоксикація — допомагає усунути наслідки інтоксикації в результаті лікарського навантаження

Гепатопротекція — сприяє нормалізації, відновлення і поліпшення функції гепатобіліарної системи

Астенічні стани — сприяє відновленню сил і енергії

Порушення ліпідного обміну — сприяє зниженню рівнів холестерину і тригліцеридів

Ацетонемічний синдром у дітей

Поліпшення чоловічого здоров’я

Поліпшення жіночого здоров’я

Ведення здорового способу життя

Рекомендований режим прийому

Вміст 1 стіку або 1 ампули Бетаргіна розвести в ½ склянки (100 мл) питної води кімнатної температури і приймати після їжі 2-3 рази на добу.

Дітям у віці від 3-х років при ацетонемічному синдромі — приймати вміст 2 саше (вранці і ввечері). Вміст 1 саше розвести в ½ склянки (100 мл) питної води кімнатної температури і давати дитині по 1 чайній ложці кожні 10-15 хвилин.

Запах ацетона изо рта у ребёнка

Запах ацетона изо рта у ребёнка

Запах ацетона изо рта у ребёнка

Ангіо-БЕТАРГІН ®

Захист судин на
рівні клітини

Даний розділ сайту є спеціалізованим виданням компанії ТОВ “Ворвартс Фарма” містить професійну і спеціалізовану інформацію про лікарські засоби (в тому числі рецептурних), їх властивості, способи застосування і наявність протипоказань, призначену виключно для дипломованих медичних фахівців.

Інформація, про лікарські засоби міститься в цьому розділі призначена виключно для ознайомлення дипломованих медичних фахівців, і не може бути керівництвом для самостійної діагностики чи лікування.

У разі, якщо Ви не є дипломованим медичний спеціаліст, але попри це приймаєте цю угоду і підтверджуєте свою згоду з ним – компанія ТОВ “Ворвартс Фарма” не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті самостійного використання інформації, що міститься на цьому сайті. Ви робите це самостійно і усвідомлено, розуміючи, що застосування лікарських засобів (в тому числі рецептурних) можливо тільки за призначенням лікаря після попередньої консультації з ним, при цьому самолікування може завдати шкоди вашому здоров’ю.

Я підтверджую, що є дипломованим медичний спеціаліст, я ознайомлений з текстом цього Правового угоди і підтверджую свою згоду з ним.

Запах ацетона изо рта у ребёнка

Далеко не каждый родитель, заметив у ребенка запах ацетона изо рта, знает, что это может означать. К примеру, очень часто у ребенка может быть ацетон-аммиачный запах изо рта, на который многие родители просто не обращают внимание. Однако подобная ситуация может быть сигналом того, что у малыша развивается определенное заболевание и очень часто оно связано с дисфункцией поджелудочной железы.

Шутить с наличием запаха ацетона изо рта у ребенка не стоит, поскольку он может свидетельствовать о начале достаточно серьезной болезни и принести немало проблем ребенку и его родителям.

Основными причинами запаха ацетона изо рта у ребенка являются нарушения в работе поджелудочной железы, погрешности в питании, стрессовые ситуации и нервное перенапряжение. Также, очень часто запах ацетона изо рта у ребенка может появиться после изменения привычного образа жизни ребенка, например, после переезда в другой город или в новую квартиру, или после введения малыша в новый коллектив, например, в детский сад или школу.

Кроме этого, запах ацетона изо рта малыша может появиться по причине заражения глистами, перед началом ОРВИ, при болезнях ЛОР-органов, при дисбактериозе либо других нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта.

Чаще всего специфический запах ацетона изо рта у ребенка говорит о наличии патологического состояния в организме и начале заболеваний внутренних органов малыша. К таким болезням можно отнести сахарный диабет, болезни печени, почек и щитовидной железы, различные инфекции и ацетонемический синдром.

Запах ацетона изо рта является одним из самых первых признаков болезни сахарный диабет у ребенка. Появление такого запаха происходит по причине нарушения углеводного обмена в организме ребенка. Кроме этого, у ребенка при сахарном диабете появляется слабость, вялость, зуд кожи и быстрая утомляемость.

При болезнях почек и развитие почечной недостаточности, у ребенка будет присутствовать аммиачный запах изо рта. Это связано с тем, что организм ребенка не может эффективно справиться с процессом выведения остатков продуктов жизнедеятельности.

Любые сбои в работе печени ребенка провоцируют нарушения работы всего организма в целом. При таких болезнях, как травма печени, гепатит, цирроз происходит повышение уровня ацетона в моче и в крови, и, соответственно, ацетоновый запах присутствует и во рту.

Появление запаха ацетона изо рта у ребенка может сигнализировать о болезнях щитовидки, поэтому возникает необходимость показать малыша еще и эндокринологу.

Очень часто ацетоновый запах во рту малыша возникает при кишечных инфекциях. Это связано с тем, что в организме ребенка при инфекциях происходит стремительное обезвоживание, что и выступает причиной появления характерного запаха.

При ацетонемическом синдроме также у ребенка присутствует запах ацетона изо рта, к которому присоединяется рвота.

Вообщем, причин появления запаха ацетона изо рта ребенка может быть множество. В любом случае, при обнаружении у ребенка ацетонового запаха изо рта, стоит незамедлительно показать его педиатру или детскому гастроэнтерологу, для точного определения причины появления подобного запаха. Также иногда ацетоновый запах изо рта у ребенка может появляться при болезнях зубов либо десен, поэтому будет целесообразна еще консультация стоматолога.

После осмотра ребенка, доктор, как правило, направляет его на сдачу анализов, в том числе, общего анализа крови, определения уровня сахара в крови, анализ мочи на наличие ацетона, анализ кала на глисты и дисбактериоз. Кроме этих анализов, доктор может назначить другие, по его мнению, необходимые анализы. Родители должны четко выполнять все рекомендации врача.

В случае легкого течения заболевания, допускается лечения малыша в домашних условиях, но под наблюдением доктора. При лечении ацетона, ребенку необходимо обеспечить водно-щелочную диету, и давать много пить, но только небольшими порциями. По истечению некоторого времени, допускается прием пресной пищи с жестким ограничением свежих овощей и фруктов, а также жирных и жареных блюд. Очень часто, для лечения ацетона, доктор назначает прием ферментов.

Видео интервью с доктором медицинских наук: ацетонемический синдром у детей, почему он возникает и как лечится

Здрав­ствуй­те, у моей доч­ки по утрам пах­нет изо рта аце­то­ном. Ино­гда запах уси­ли­ва­ет­ся, осо­бен­но когда она забо­ле­ва­ет. Мы заме­ти­ли, что если дол­го не поест с утра (напри­мер, подоль­ше поспит), то тоже запах уси­ли­ва­ет­ся, а еще она засы­па­ет при этом на ходу и жалу­ет­ся на боль в живо­те. Что это может быть? К како­му вра­чу обра­тить­ся? Екатерина

Доро­гие чита­те­ли! Мы про­дол­жа­ем при­ни­мать вопро­сы на фору­ме Азбу­ка Здо­ро­вья.

Отвечает врач-педиатр Соловьева Екатерина Александровна

Запах ацетона изо рта у ребёнка

Непри­ят­ный запах изо рта — все­гда насто­ра­жи­ва­ю­щий симп­том, побуж­да­ю­щий паци­ен­тов или их роди­те­лей неза­мед­ли­тель­но обра­тить­ся к вра­чу, и в дан­ном слу­чае это пра­виль­но, так как запах аце­то­на в выды­ха­е­мом доч­кой воз­ду­хе может быть как про­яв­ле­ни­ем осо­бен­но­стей физио­ло­гии ребен­ка, так и при­зна­ком хро­ни­че­ско­го заболевания.

Аце­тон обра­зу­ет­ся в резуль­та­те рас­па­да жиров и бел­ков. В нор­ме орга­низм спо­со­бен регу­ли­ро­вать обра­зо­ва­ние ток­си­че­ских про­дук­тов обме­на и выво­дить их с помо­щью пече­ни, почек, лёг­ких и тд. Когда подоб­ных про­дук­тов обме­на ста­но­вит­ся боль­ше, ско­рость выве­де­ния сни­жа­ет­ся, они накап­ли­ва­ют­ся, и, как в дан­ном слу­чае, появ­ля­ет­ся опре­де­лен­ный симп­том. Уси­ли­вать­ся рас­пад бел­ков и жиров может тогда, когда орга­низм испы­ты­ва­ет недо­ста­ток глю­ко­зы (гипо­гли­ке­мия).

Глю­ко­за явля­ет­ся основ­ным источ­ни­ком энер­гии для чело­ве­ка. Сни­же­ние уров­ня глю­ко­зы может быть спро­во­ци­ро­ва­но низ­ко­ка­ло­рий­ной или безуг­ле­вод­ной дие­той, голо­да­ни­ем, дли­тель­ным тече­ни­ем како­го-либо забо­ле­ва­ния, тре­бу­ю­ще­го мно­го сил и энер­гии для выздо­ров­ле­ния, уве­ли­че­ни­ем кон­цен­тра­ции тирео­троп­но­го гор­мо­на (тирео­ток­си­коз), а так­же нечув­стви­тель­но­стью кле­ток к инсу­ли­ну (инсу­лин-гор­мон, спо­соб­ству­ю­щий усво­е­нию глю­ко­зы клет­ка­ми орга­низ­ма), дефи­ци­том инсу­ли­на. Послед­ние две назван­ные ситу­а­ции объ­еди­ня­ют­ся одной пато­ло­ги­ей, назы­ва­е­мой сахар­ный диа­бет. Кро­ме нали­чия запа­ха аце­то­на при сахар­ном диа­бе­те паци­ен­та бес­по­ко­ит жаж­да, уча­ще­ние моче­ис­пус­ка­ния, кож­ный зуд, дол­гое зажив­ле­ние ран и тд.

Гор­мо­ны щито­вид­ной желе­зы кон­тро­ли­ру­ют обмен веществ в орга­низ­ме, но при пато­ло­ги­че­ски высо­кой кон­цен­тра­ции их в кро­ви, то есть при усло­вии уси­лен­но­го функ­ци­о­ни­ро­ва­ния желе­зы, уско­ря­ет­ся обмен веществ (мета­бо­лизм) и может появить­ся запах аце­то­на изо рта.

И нако­нец, самая, пожа­луй, рас­про­стра­нен­ная при­чи­на аце­то­не­мии у детей — аце­то­не­ми­че­ский син­дром. Воз­ник­но­ве­ние дан­но­го син­дро­ма свя­за­но с осо­бен­но­стя­ми физио­ло­гии детей, недо­ста­точ­ной актив­но­стью фер­мен­тов пече­ни, ответ­ствен­ных за ути­ли­за­цию кето­но­вых тел — про­дук­тов мета­бо­лиз­ма, кото­рые явля­ют­ся ток­сич­ны­ми для цен­траль­ной нерв­ной систе­мы и желу­доч­но-кишеч­но­го трак­та, соот­вет­ствен­но, симп­то­ма­ти­ка это под­твер­жда­ет — сла­бость, голов­ная боль, боль в живо­те, тош­но­та, рво­та, обез­во­жи­ва­ние орга­низ­ма, а так­же запах аце­то­на изо рта. Тече­ние аце­то­не­ми­че­ско­го син­дро­ма — кризовое.

Кри­зы про­яв­ля­ют­ся вне­зап­ной рво­той, порой, неукро­ти­мой. Для предот­вра­ще­ния кри­зов или купи­ро­ва­ния симп­то­мов (как толь­ко появ­ля­ет­ся запах аце­то­на изо рта) сле­ду­ет избе­гать чрез­мер­но­го потреб­ле­ния жир­ной пищи, дли­тель­ных пере­ры­вов меж­ду при­е­ма­ми пищи, неза­мед­ли­тель­но пред­ло­жить ребен­ку пищу, содер­жа­щую угле­во­ды (банан, пече­нье, кусок саха­ра и тд), полез­но дроб­ное питье (жела­тель­но слад­кий чай). Неред­ко после 10–12 лет ситу­а­ция нор­ма­ли­зу­ет­ся. Жела­тель­но не допус­кать дли­тель­ных пере­ры­вов меж­ду при­е­ма­ми пищи.

Если у ребен­ка отме­ча­ет­ся запах аце­то­на изо рта, сле­ду­ет обра­тить­ся к педи­ат­ру, эндокринологу.

Доро­гие чита­те­ли! Выра­зить бла­го­дар­ность вра­чу вы може­те в ком­мен­та­ри­ях, а так­же в раз­де­ле Пожерт­во­ва­ний.

Вни­ма­ние: дан­ный ответ док­то­ра явля­ет­ся озна­ко­ми­тель­ной инфор­ма­ци­ей. Не заме­ня­ет очной кон­суль­та­ции с вра­чом. Само­ле­че­ние лекар­ствен­ны­ми пре­па­ра­та­ми не допускается.

При накоплении в крови ребенка большого количества кетоновых тел ( ацетона и ацетоуксусной кислоты) у ребенка развивается ацетонемический криз.

Повторение кризов говорит о наличии у ребенка ацетонемического синдрома.

Ацетонемический синдром это не заболевание, а крайнее проявление особенностей детского организма, которое возникает как неадекватная реакция на обычные внешние раздражители. Различают первичный и вторичный ацетонемический синдром.

Вторичный синдром сопровождает целый ряд заболеваний: сахарный диабет, инфекционные токсикозы, черепно-мозговые травмы, опухоли мозга и другие.

Первичный ацетонемический синдром

Развивается у детей с первого года жизни и может сопровождаться до 10-12 лет Как

правило, у таких детей наблюдается нервно-артритический диатез ( НАД ).

В основе НАД лежит нарушение обмена пуринов в результате недостаточности ферментов печени. Избыток при этом мочевой кислоты повышает возбудимость нервной системы. Дети с НАД сразу после рождения отличаются нарушением сна, возбудимостью, пугливостью, недостаточно прибавляют в массе .Нервно-психическое развитие, напротив, опережает возрастные нормы: дети рано начинают разговаривать, любознательны, хорошо запоминают и пересказывают. С 2-3 летнего возраста у них отмечаются ночные боли в суставах, боли в животе, дискенезии желчевыводящих путей, непереносимость запахов, невысокая температура, энурез, кожная аллергия, появление в моче солей-уратов. У более старших детей развиваются неврозы, астения, вегетативно-сосудистая дисфункция.

Наиболее выраженным проявлением обменных нарушений у детей с НАД является ацетонемический криз.

Его развитию могут способствовать множество факторов: испуг, боль, конфликт, избыток эмоций, перегревание, физическое напряжение, пищевые погрешности ( избыток белков и жиров).

Криз возникает внезапно или после предвестников: головная боль, тошнота, боль в животе, вялость или возбуждение, плохой аппетит, запах ацетона изо рта.

Проявления ацетонемического криза

– многократная или неукротимая рвота в течении 1-5 дней;

– обезвоживание и интоксикация;

– беспокойство и возбуждение в начале криза сменяются вялостью, сонливостью;

– схваткообразные боли в животе, тошнота;

– повышение температуры тела до 37,5-38,5;

– наличие в моче, рвотных массах, выдыхаемом воздухе ацетона.

Действия родителей при ацетонемическом кризе

При первых приступах рвоты ребенку показан голод. Нельзя давать большого количества воды, так как это вызовет новые витки рвоты. Необходимо сделать очистительную клизму с прохладной водой 25-26 градусов. Начать отпаивать ребенка сладким чаем с лимоном, щелочными негазированными минеральными водами типа « Боржоми», « Поляна Квасова», комплексными растворами типа регидрон, Хумана электролит, раствором фруктозы ( усваивается быстрее глюкозы), отваром сухофруктов. Поить дробно: по 1 чайной ложке каждые 5 минут, чередуя виды питья .В сутки ребенок должен выпить объем жидкости не менее 100 мл/кг массы тела. В дополнение к питью можно делать микроклизмы с теплым 35-36 градусов раствором соды ( 1 чайная ложка соды на 200 мл воды).

Контролировать уровень ацетона в моче с помощью ацидотеста.

При невозможности выпоить ребенка, ухудшающемся состоянии, его необходимо госпитализировать для проведения инфузионной терапии.

Диета первых дней криза

День первый: только питье. С прекращением рвоты можно дать сухарик.

День второй: питье, сухарики, рисовый отвар (при разжижении стула), печеное яблоко.

День третий: питье, сухарики, жидкая протертая каша, печеное яблоко.

День четвертый: питье, галетное печенье, каша на воде, овощной суп.

Дальнейшее расширение диеты включает пюре на воде, каши- гречневая, овсяная, рисовая, морская рыба, суп с фрикадельками из говядины, индейки, омлет, кефир, блюда на пару.

Медикаментозную терапию определяет врач.

Профилактика ацетонемического синдрома

Детей с ацетонемическим синдромом нельзя перекармливать и кормить насильно. Питание должно быть частым, 5-6 раз в сутки. Основной принцип – гипокетогенная диета, т. е. исключение ( ограничение) продуктов, содержащих пурины, уменьшение жирности рациона.

Из пищевого рациона исключить супы на мясном бульоне, телятину, мясо молодой птицы, субпродукты, копчения, маринады, супы на рыбном бульоне, речную рыбу ( кроме судака и щуки), томаты, шампиньены, сдобу, чипсы, шоколад,кислые фрукты( вишни, апельсины), йогурт, жирный творог и сыр, черный чай, кофе, газированные напитки, концентрированные соки.

Часто пить компот из сухофруктов, зеленый чай с лимоном.

При любой болезни, стрессе, нагрузках давать таблетки глюкозы- « АСКАНОВА» c 4-летнего возраста 4-6 таблеток в день, в 7-10 лет – 6-8 таблеток, от 10 лет-10 таблеток в день.

В связи с ограничением пищевого рациона в зимнее-весенний период проводить курсы витаминотерапии, 2 раза в год медикаментозную профилактику.

Часто гулять, дозировать физическую нагрузку, полезен бассейн.

Хотя ацетонемические кризы у большинства детей прекращаются после 10-12 лет, но сохраняется высокая вероятность развития гипертонической болезни, мочекаменной болезни, сахарного диабета, подагры во взрослом периоде.

В связи с этим, дети с НАД рассматриваются как группа риска и подлежат диспансерному наблюдению.

Врач-педиатр высшей категории В.И. Бондарь.

Детский организм является не полностью совершенный из-за постоянного его формирования! Появление любых отклонений при сдаче анализа мочи, крови, которые первые реагируют на изменения организма всегда вызывают панику, страх у родителей!

Одним из самых распространенных явлений у малышей и детей до 7 лет ето появление ацетона в моче. О чем он предупреждает и почему появляется ?!

Наши дети являются активными жывчиками которые могут целый день прыгать, бегать, открывать новые вершины. Это требует большого количества энергии которую организм получает благодаря выработке глюкозы. В детском организме ее запасы незначительны, что приводит к их быстрому исчерпанию и выработки запасов жиров которое сопровождается образованием ацетона и вывода его с мочой. В случае недостатка жидкости в организме ребенка ацетон начинает накапливаться в крови, раздражать слизистую оболочку желудка и рвотного центра в головном мозге.

Наиболее распространенными причинами бывает:

 • — неполноценное питание (недостаточность углеводов, преобладание большого количества жирной, жареной пищи, голодание)
 • — кишечные инфекции
 • — физическая усталость (интенсивные занятия спортом, увеличена двигательная активность)
 • — сильная эмоциональность, нервные стрессы
 • — длительное пребывание на солнце (приводит к обезвоживанию организма)
 • — врожденные пороки функций пищеварения
 • — сахарный диабет

Какие изменения мы увидим в нашего малыша. В первую очередь нужно помнить, что на начальных стадиях все может прийти без симптомно. Когда уровень ацетона достигает высокого предела мы будем наблюдать:

 • — резкое изменение поведения (общая слабость, замедленные движения, отсутствие настроения, сонливость)
 • — повышение температуры тела
 • — неприятный запах ацетона изо рта и в моче
 • — отсутствие аппетита, тошнота, рвота
 • — схваткообразные боли вокруг пупка

Заметив один из выше перечисленных симптомов быстрым методом для выявления ацетона в моче в домашних условиях является тест-полоски пропитанные чувствительным реактивом, и просты в использовании. Откройте полоску и опустите ее кончик в мочу, подождите пару секунд. Извлеките полоску и сравните ее окраску с цветовой шкалой упаковки или инструкции. Увидев изменения обратитесь к врачу педиатру для дальнейшего консультирования и лечения.

Дата публикации: 14 марта 2018 .

Короленко Г.Г.,
заведующая эндокринологическим
отделением,
кандидат медицинских наук

Диабетический кетоацидоз является одним из наиболее распространенных осложнений сахарного диабета. С ним в той или иной степени сталкиваются все пациенты с этим заболеванием. Однако при СД 1 типа люди в большей степени подвержены диабетическому кетоацидозу, причем у них это грозное осложнение протекает в более тяжелой форме.

Без своевременной медицинской помощи кетоацидоз может привести к тяжелейшим последствиям, в том числе и к коме. Поэтому так важно суметь вовремя выявить повышение уровня кетонов и не допустить патологических изменений в организме.

Причины

Основной причиной диабетического кетоацидоза при сахарном диабете является повышение потребности организма в инсулине. Уровень глюкозы в крови при этом может быть от 10 ммоль/л до 30 ммоль/л или даже выше.

Чаще всего резкий скачек сахара в крови в связи с острой нехваткой инсулина вызывают следующие факторы: неправильная доза инсулина или пропуск его инъекции, нарушение диеты, сильный стресс, вирусные заболевания или обострение других болезней, при которых также требуется много инсулина для обеспечения метаболических процессов. Если вовремя не восстановить потребность в инсулине и не купировать приступ гипергликемии, в крови больного начинает повышаться концентрация кетоновых тел, которые являются токсинами и могут вызвать тяжелое отравление.

Дело в том, что при недостатке инсулина организм пациента испытывает острый дефицит глюкозы, которая является основным источником энергии для клеток. Чтобы хоть как-то компенсировать энергетический голод, организм начинает перерабатывать жиры для получения необходимой энергии. Конечным продуктом переработки жиров являются кетоновые тела. В условиях инсулинового дефицита их количество нарастает лавинообразно.

Кетоновые тела крайне опасны для здоровья человека и могут вызвать тяжелейшую интоксикацию.

Симптомы

Первые симптомы интоксикации при сахарном диабете во многом схожи с пищевым отравлением, что нередко вводит пациентов в заблуждение. Пытаясь избавится от неприятных симптомов, больные принимают препараты от расстройства пищеварения, которые не приносят им облегчения.

В это время уровень кетоновых тел в крови продолжает расти, тем самым усиливая отравляющее действие токсинов на организм. Часто такое самолечение заканчивается экстренной госпитализацией больного, а в самых тяжелых случаях коматозным состоянием.

По этой причине людям с диабетом важно уметь отличать обычное пищевой отравление от диабетического кетоацидоза. Это позволит вовремя поставить правильный диагноз и не теряя времени начать адекватное лечение.

Симптомы диабетического кетоацидоза при сахарном диабете:

 1. Сильнейшая жажда
 2. Сильная тошнота и рвота;
 3. Понос до 10 раз в день;
 4. Слабость, недомогание;
 5. Головная боль, головокружение;
 6. Частое и обильное мочеиспускание;
 7. Боли в животе;
 8. Сухость кожных покровов;
 9. Тяжелое частое и шумное дыхание;
 10. Запах ацетона изо рта;
 11. Двоение в глазах;
 12. Болезненные ощущения в области сердца.
 13. Заторможенные реакции, что указывает на поражение центральной нервной системы.

Сильная рвота, понос и обильное мочеиспускание ведет к большой потери жидкости, что может стать причиной тяжелейшего обезвоживания организма. Признаками, указывающими на развитие такого состояния, являются сухость и шелушение кожи, трещины на губах, рези в глазах, полное отсутствие слюны.

При обезвоживании кровь больного приобретает густую и вязкую консистенцию, что еще больше повышает концентрацию глюкозы и оказывает колоссальную нагрузку на сердце и сосуды. Такие последствия интоксикации представляют особую опасность для людей, страдающих от заболеваний сердечно-сосудистой системы, так как могут привести к инфаркту или инсульту. Кроме того, высокий уровень ацетона оказывает негативное воздействие на ткани всей мочевыводящей системы.

Пытаясь избавится от ацетона, организм выводит его наружу вместе с мочой, что отравляет клетки почек и может привести к тяжелой почечной недостаточности.

Лечение

Так как в подавляющем большинстве случаев диабетический кетоацидоз при сахарном диабете бывает вызван повышенным уровнем сахара в крови, то основным способом его лечения является введение короткого инсулина. Самоконтроль нужно проводить каждые 4 часа и делать подколки инсулина короткого или ультракороткого действия в зависимости от полученных значений гликемии (4-10 единиц инсулина) до нормализации глюкозы крови.

При особо тяжелых случаях для ускорения действия инсулинового препарата его вводят в организм с помощью капельницы или внутривенной инъекции.

Но важно подчеркнуть, что уколы инсулина в вену должны выполняться только в присутствие врача, так как требуют особого умения и точного расчета дозировки. В противном случае они могут вызвать тяжелый приступ гипогликемии и еще больше усилить интоксикацию организма.

При сильной рвоте, поносе и обильном мочеиспускание больному следует выпивать как можно больше жидкости, что позволит компенсировать потерю влаги и уберечь организм от обезвоживания. Важно подчеркнуть, что при таком состоянии больному следует пить только минеральную воду без газа, а не кофе, чай или другие напитки.

При обезвоживании нежелательно применять следующие лекарства:

 1. Мочегонные средства;
 2. Ингибиторы АПФ;
 3. Блокаторы рецепторов ангиотензина;
 4. Противовоспалительные препараты, в том числе ибупрофен.

Если, не смотря на все принятые меры, признаки интоксикации продолжают усиливаться, необходимо обратиться к врачу. При повышении уровня кетоновых тел до критической отметки у пациента развивается такое опасное состояние как диабетический кетоацидоз, который требует срочной госпитализации.

Если опоздать с правильным лечением, пациент может впасть к кетоацидотическую кому, которая является одним из самых грозных осложнений диабета. Оно способно спровоцировать развитие тяжелейших патологий организма, а в самых тяжелых случаях даже стать причиной гибели.

Детский многопрофильный медицинский центр для детей от 0 до 18 лет

Детский многопрофильный медицинский центр для детей от 0 до 18 лет

Ацетон в моче (ацетонурия) у ребенка появляется в результате большого скопления кетоновых тел в крови. Когда их концентрация становится высокой, они начинают накапливаться, после чего почки сами выводят их вместе с мочой. Данное состояние может быть спровоцировано нарушением жирового обмена и нарушением функции усвоения углеводов.

Синтез кетоновых тел происходит в печени, они играют важную роль в организме человека, с их помощью нормализуется функция организма и восполняется источник энергии.

Нормальным и безопасным считается уровень ацетона в моче — 1—2 мг на 100 мл мочи, в суточном объеме мочи — 0.01—0.03 грамма.

При нормальной работе всех систем и органов кетоновые тела выводятся вместе с мочой и не задерживаются в крови. Повышение уровня ацетона в моче может указывать на временные нарушения у многих здоровых детей, а также свидетельствовать о наличии какого-либо заболевания и представлять угрозу для малыша.

Причины повышения ацетона в моче:

В большинстве случаев ацетонурия у детей объясняется незрелостью ферментной системы, а также другими физиологическими факторами, к которым относятся:

— переохлаждение, либо перегревание;
— обезвоживание организма;
— длительное голодание, низкокалорийное питание, бедное углеводами;
— нерациональное питание с большим количеством жиров, белков;
— переедание;
— постоянный стресс, переутомление;
— длительные переезды.

Бывают и более серьезные причины появления ацетона в моче:

— инфекционные заболевания, сопровождающиеся повышением температуры тела до высоких цифр, рвотой, жидким стулом;
— сахарный диабет, другие заболевания, связанные с нарушением обмена веществ;
— обострение хронических заболеваний;
— интоксикация при пищевых и других отравлениях;
— травмы и др.

Симптомы при повышенном ацетоне в моче:

— повышение температуры тела до высоких цифр;
— боли, спазмы вживоте;
— диарея, тошнота, реже — рвота;
— отсутствие аппетита, отказ от питья;
— бледность кожных покровов, тени под глазами;
— вялость, сонливость ребенка;
— запах ацетона при дыхании.

Если вовремя не обратиться за врачебной помощью и не устранить провоцирующие факторы, ситуация может ухудшиться и привести к ацетонемическому синдрому.

Ацетонемический синдром-это комплекс симптомов, которые проявляются при повышении уровня ацетона в моче.

Проявления ацетонемического синдрома:

 • частая и обильная рвота(эпизоды рвоты могут наблюдаться от нескольких часов до нескольких дней, рвота повторяется через равные промежутки времени, с такой же интенсивностью);
 • наличие желчи и слизи в рвотных массах, реже — крови;
 • резкое обезвоживание организма;
 • учащенное сердцебиение;
 • глубокое шумное дыхание;
 • заторможенность;
 • светобоязнь;
 • признаки интоксикации: бледность кожи (но щеки при этом краснеют), слабость;
 • повышение температуры тела от субфебрильной до высоких цифр;
 • сонливость, судороги, риск развития комы;
 • сильный запах ацетона в выдыхаемом воздухе, в рвотных массах;
 • боли в животе.

При появлении вышеперечисленных симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Диагностика ацетонурии

При возникновении симптомов ацетонурии, появлении запаха ацетона изо рта(от мочи)ребенка, необходимо провести обследование, включающее в себя: развернутый анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови( общий белок, глюкоза). Также, уровень кетонов в моче, можно определить и в домашних условиях, с помощью специальных тест-полосок.

Детям, страдающим ацетонемическим синдромом, рекомендовано регулярно проводить следующее обследование: УЗИ органов брюшной полости, раз в полгода делать лабораторные анализы мочи и крови, тест на усвоение глюкозы.

Диета при повышенном уровне ацетона в моче

Если у ребенка хотя бы раз наблюдалась повышенная концентрация ацетона, то в дальнейшем важно придерживаться определенных правил в питании малыша:

— из рациона ребенка убираются продукты способные повышать уровень кетонов крови: жирные сорта мяса, рыбы, наваристые бульоны, грибы, цитрусовые, жирная сметана, сливки, копчености, субпродукты, томаты, щавель, продукты, содержащие какао, чипсы, газвода, фастфуд.

— рекомендованы каши, приготовленные на воде (рисовая, гречневая, овсяная, кукурузная),супы на овощном бульоне,нежирные сорта мяса( приготовленные на пару), свежие фрукты,сахар, мед – в разумных пределах, печенье.

Остались вопросы? Запишитесь на прием к врачу-педиатру!

Телефон для записи на прием (391) 200—50—03

Запах ацетона изо рта у ребёнка

Что такое кетоацидоз и чем он опасен?

Диабетический кетоацидоз (ДКА) – частое и очень опасное осложнение сахарного диабета. Это состояние, при котором в крови накапливается повышенный уровень ацетона. Нарушение приводит к коме и летальному исходу. Часто протекает бессимптомно.

Симптомы болезни

Такая патология встречается при сахарном диабете I типа, но может возникнуть и при заболевании II типа. Поэтому при первых признаках болезни немедленно обращаются к врачу для назначения лечения.

К симптомам относятся:

 • Боль в животе.
 • Рвота.
 • Учащенное сердцебиение.
 • Запах ацетона изо рта (или другой необычный запах).
 • Дегидратация организма (обезвоживание).
 • Дезориентация в пространстве, спутанность сознания.
 • Бессознательное состояние (или кома).

В моче обнаруживают кетоновые тела.

Причины патологического состояния

Кетоацидоз появляется в таких случаях:

 • При введении очень низкой дозы инсулина.
 • Употреблении большого объема углеводов.
 • Пропуске введения дозы инсулина.
 • Чрезмерной физической нагрузке.
 • Сильном стрессе.
 • Избыточном употребления алкоголя.
 • Наличии инфекционного заболевания.
 • Употреблении экстази или кокаина.

При значительно превышающем норму уровне сахара крови в организме возникает гипергликемия, растет количество кетоновых тел.

Механизм развития диабетического кетоацидоза

При нехватке инсулина организм не может превратить глюкозу в необходимую энергию. Начинается потребление жиров. При их использовании в организме накапливаются кетоновые тела, содержание которых стремительно возрастает. Кетоновые тела не могут попасть в кровь из-за отсутствия инсулина. Через почки они проникают в мочу. Высокое содержание побочных продуктов быстро отравляет организм, приводит к осложнениям.

Пациент, знающий о причинах, симптоматике, способах профилактики и лечения, может избежать возникновения диабетического кетоацидоза.

Как проверить уровень содержания кетоновых тел?

В процессе развития ДКА быстро проявляются симптомы. При наличии одного или нескольких признаков проводят исследование крови и мочи на кетоновые тела. В крови они появляются значительно быстрее, нежели в моче. Для предотвращения отравления организма выполняют такие мероприятия:

 • Проводят анализ крови на наличие кетоновых тел. Если домашний глюкометр способен его выполнять, используют его. Достаточно вставить нужную тест-полоску.
 • Изучают полученный результат. Значение до 0,6 ммоль/л не требует каких-либо действий. Такой показатель считается нормой. Средний уровень 0,6-1,5 ммоль/л свидетельствует о начале формирования кетоновых тел в организме. В течение последующих 1,5-2 часов может понадобиться помощь врача. Высокое содержание кетоновых тел (больше 1,5 ммоль/л) требует немедленного обращения к врачу и поведенческой осторожности.

Лечащему врачу сообщают о диагнозе и придерживаются назначенных рекомендаций.

Как проводят анализ мочи на кетоновые тела?

Приспособления для проверки уровня кетоновых тел продаются в аптеках без рецепта. Используют их таким образом:

 • Собирают мочу больного.
 • Тестируют с помощью полоски.
 • Сравнивают результаты с таблицей.

От результата зависит дальнейший порядок действий (самостоятельная коррекция или обращение к врачу).

Лечение

ДКА требует немедленной госпитализации и проведения интенсивной терапии. При правильно принятых мерах состояние проходит в течение 24 часов. Выполняют такие действия:

 • Содержание сахара в крови возвращают к норме.
 • Наводняют организм.
 • Восстанавливают баланс минералов.

При своевременном обнаружении и постановке правильного диагноза кетоацидоз проходит без осложнений или с минимальными отрицательными последствиями. В случае промедления наступает кома или смерть. Контроль питания, содержания глюкозы в крови является основной профилактикой развития ДКА.

Запах ацетона изо рта у ребёнка

Как вовремя обнаружить сахарный диабет?

Определить наличие сахарного диабета бывает не всегда просто. От того, насколько своевременно будет диагностировано заболевание, зависит эффективность лечения и перспективы дальнейшего состояния организма. Ранние симптомы сахарного диабета могут появиться в любом возрасте, как у взрослого, так и у ребенка.

Несколько типов сахарного диабета

Существует несколько типов заболевания, например, диабет молодых и диабет пожилых людей. Однако начальные признаки болезни примерно одинаковы, так как обоснованы повышенным уровнем глюкозы в крови человека.

Симптомы сахарного диабета

Если вы заметили какие-либо изменения в самочувствии, постоянно повторяющиеся неприятные симптомы, немедленно обратитесь к врачу. Признаками сахарного диабета могут быть:

 • чувство неутолимой жажды и металлический привкус во рту,
 • частое ночное мочеиспускание,
 • повышенный аппетит, постоянное чувство голода и потребность в сладком,
 • изменение массы тела, похудение либо увеличение веса,
 • зуд кожных покровов, ступней, ладоней,
 • нарушение процессов ранозаживления,
 • подверженность дерматологическим заболеваниям и грибковым инфекциям,
 • выпадение и ослабленный рост волос,
 • постоянная слабость и сонливость,
 • стоматологические проблемы, частые стоматиты и болезни пародонта.

Кроме повышенной усталости, больной может ощущать потерю качества зрения. Так проявляется токсическое воздействие сахара на все клетки организма. В моче повышается уровень ацетона, а особенно внимательные родственники могут заметить запах ацетона изо рта заболевшего диабетом человека.

Если вы заметили у себя перечисленные выше признаки опасной болезни, срочно отправляйтесь в медицинское учреждение, чтобы измерить уровень сахара в крови и начать медикаментозную терапию.

Как предотвратить развитие диабета

Важно понять, что симптоматика заболевания ярко проявляется в период, когда уровень глюкозы в крови значительно превышает допустимые значения. На начальной стадии диабета симптомов практически незаметно. По этой причине всем взрослым пациентам, достигшим 40 лет, рекомендуется ежегодно сдавать кровь на сахар, чтобы вовремя диагностировать начало заболевания и предотвратить его дальнейшее развитие.

Обращайтесь в медицинский центр «Юнимед», и вам окажут квалифицированную врачебную помощь врача-эндокринолога при диагностике и лечении сахарного диабета у детей и взрослых.

Ссылка на основную публикацию